ติวสอบทนาย

พี่ทนายสอนน้อง

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีในการเรียนกฎหมาย ผู้เรียนได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพทนายความ ช่วยให้มีข้อมูลในการตัดสินใจและสามารถวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายในการสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความ ประกอบอาชีพในทนายความอนาคตได้