คอร์ส กฎหมายออนไลน์ (learning) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

เติมทักษะ ปลดล็อคความคิด

Online courses

เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

Expert instruction

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

Lifetime access

เรียนได้ไม่จำกัด