พี่ทนายสอนน้อง

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีในการเรียนกฎหมาย ผู้เรียนได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพทนายความ ช่วยให้มีข้อมูลในการตัดสินใจและสามารถวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายในการสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความ ประกอบอาชีพในทนายความอนาคตได้

15h 9 Enrolled No ratings yet ระดับเริ่มต้น

เนื้อหา

 การเตรียมตัวเพื่อสอบทนายความ

การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง

คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา

คำให้การและคำให้การแก้ฟ้องแย้ง

คำร้อง คดีไม่มีข้อพิพาท คำคัดค้าน

การใช้แบบฟอร์มศาล

เทคนิคการสอบและประกอบวิชาชีพทนายความ

 

Free

adminlaw

0.0Instructor Rating
9
Students
1
Courses
0
Reviews
View Details