แนะแนวเส้นทางอาชีพนักกฎหมาย

แนะแนวเส้นทางอาชีพ ผู้พิพากษา นายทหารพระธรรมนูญและศาลทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ ทนายความ และองค์กร และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ การปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมและจริยธรรม

7h 30m 150 Enrolled 4.8 (6) ระดับเริ่มต้น

แนะแนวเส้นทางอาชีพ ผู้พิพากษา นายทหารพระธรรมนูญและศาลทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ ทนายความ และองค์กร และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ การปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมและจริยธรรม

How students rated this course

4.8

(Based on 6 reviews)

33.333333333333%
16.666666666667%
0%
0%
0%

Reviews

ศุภกร สิทธิเพ็ง 2 สัปดาห์ ago

ได้รับแนวทางการประกอบอาชีพและแนวทางการเป็นนักกฎหมายพอสมควรเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ

Chayapat Awapak 3 เดือน ago

Djjd

จิรกิตติ์ ภัสสรภาคภูมิ 4 เดือน ago

จิรกิตติ์ ภัสสรภาคภูมิ 4 เดือน ago

จิรกิตติ์ ภัสสรภาคภูมิ 4 เดือน ago

ดีมากเลยครับ

อิสรีย์ จิรพัสนิรุชา 8 เดือน ago

ดีค่ะ

Free

ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

4.8Instructor Rating
570
Students
4
Courses
23
Reviews
View Details