แนะแนวเส้นทางอาชีพนักกฎหมาย

แนะแนวเส้นทางอาชีพ ผู้พิพากษา นายทหารพระธรรมนูญและศาลทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ ทนายความ และองค์กร และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ การปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมและจริยธรรม

7h 30m 192 Enrolled 4.9 (9) ระดับเริ่มต้น

แนะแนวเส้นทางอาชีพ ผู้พิพากษา นายทหารพระธรรมนูญและศาลทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ ทนายความ และองค์กร และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ การปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมและจริยธรรม

How students rated this course

4.9

(Based on 9 reviews)

22.222222222222%
11.111111111111%
0%
0%
0%

Reviews

BUNYACHA YAPANYA 7 เดือน ago

ได้ความรู้เพิ่มครับ

พลอยรินทร์ รัตนทรัพย์สกุล 10 เดือน ago

Good

ณัฐวุฒิ แท่นศิลา 11 เดือน ago

ปรับปรุงระบบเสียง

ศุภกร สิทธิเพ็ง 11 เดือน ago

ได้รับแนวทางการประกอบอาชีพและแนวทางการเป็นนักกฎหมายพอสมควรเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ

Chayapat Awapak 1 ปี ago

Djjd

จิรกิตติ์ ภัสสรภาคภูมิ 1 ปี ago

จิรกิตติ์ ภัสสรภาคภูมิ 1 ปี ago

จิรกิตติ์ ภัสสรภาคภูมิ 1 ปี ago

ดีมากเลยครับ

อิสรีย์ จิรพัสนิรุชา 2 ปี ago

ดีค่ะ

Free

ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

4.8Instructor Rating
647
Students
4
Courses
26
Reviews
View Details