คอร์สออนไลน์ เขียนข้อสอบกฎหมาย

หลักการการเขียนข้อสอบกฎหมาย แนวทางการวินิจฉัยข้อสอบ การวางแผนการเขียนข้อสอบ การเขียนข้อสอบในรายวิชาต่าง ๆ ข้อพึงระวังและข้อห้ามในการเขียนข้อสอบ

5h 177 Enrolled 4.5 (6) ระดับเริ่มต้น

หลักการการเขียนข้อสอบกฎหมาย แนวทางการวินิจฉัยข้อสอบ การวางแผนการเขียนข้อสอบ การเขียนข้อสอบในรายวิชาต่าง ๆ ข้อพึงระวังและข้อห้ามในการเขียนข้อสอบ

เนื้อหา

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนข้อสอบกฎหมาย
  • การเขียนข้อสอบแบบ IRAC
  • การเขียนข้อสอบกฎหมายอาญา
    • ข้อพึงระวังในการเขียนข้อสอบ
    • การเขียนข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แบบทดสอบเพื่อผ่านการฝึกอบรม

หมายเหตุ

  • นิสิตต้องผ่านการประเมินร้อยละ ๗๐ จึงจะได้รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม
  • นิสิตที่จะฝึกอบรมภาคปฏิบัติการเขียนข้อสอบกฎหมายต้องผ่านการฝึกอบรมคอร์สเขียนข้อสอบกฎหมายมาแล้ว

How students rated this course

4.5

(Based on 6 reviews)

66.666666666667%
16.666666666667%
16.666666666667%
0%
0%

Reviews

Thananan Khaothong 3 เดือน ago

-

ณฐพร อาษาไชย 12 เดือน ago

.

Gussalin yawila 12 เดือน ago

Excellent

Kittima Yupha 12 เดือน ago

ดีมาก

Chanakarn Palipol 12 เดือน ago

ได้เทคนิคในการเขียนข้อสอบ

Atcharonee Naowaket 1 ปี ago

-

Free

What's included

  • 5 hours video

ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

4.8Instructor Rating
570
Students
4
Courses
23
Reviews
View Details