กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักการดำเนินคดีอาญา ระบบการพิจารณาคดี ผู้เสียหาย อำนาจสอบสวน อำนาจฟ้องคดีอาญา การดำเนินคดีในชั้นตำรวจ การดำเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา

45h 79 Enrolled No ratings yet ระดับกลาง

หลักการดำเนินคดีอาญา ระบบการพิจารณาคดี ผู้เสียหาย อำนาจสอบสวน อำนาจฟ้องคดีอาญา การดำเนินคดีในชั้นตำรวจ การดำเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา

Free

What's included

  • เอกสารประกอบการสอน
  • https://drive.google.com/drive/folders/16FxjXpVh31ZqjAp305WmZ4ivub0bAZOM?usp=sharing

chaloermwut sarakit

0.0Instructor Rating
98
Students
2
Courses
0
Reviews
View Details