คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

School of Law
University of Phayao

Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466-666
อีเมล์ law.up@up.ac.th